Slik er det å få tannregulering hos Privattannlegene i Fredrikstad

Har du behov for tannregulering og er usikker på hva det innebærer? Gode råd og trygg, profesjonell behandling gjør det mer komfortabelt for deg som pasient.

Aller først, hva er tannregulering, egentlig? Tannregulering (kjeveortopedi) handler om å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil. Når allmenntannlegen/tannpleier vurderer at en pasient har behov for tannregulering, henvises pasienten til kjeveortoped for videre undersøkelse og eventuell behandling. Hos barn og ungdom gjøres dette til og med 20-årsalderen. Det er i denne fasen mange velger å komme til oss i Privattannlegene i Fredrikstad.

Ring oss i Privattannlegene på 69 31 25 27 eller send oss e-post: resepsjon@privattannlegene.no

Voksne som ønsker kjeveortopedisk behandling trenger i utgangspunktet ikke noe henvisning fra egen tannlege for en konsultasjonstime, men en henvisning fra pasientens tannlege er å foretrekke.

Start med gode råd

Den første timen er en konsultasjon hvor det blir foretatt en klinisk undersøkelse, som sammen med røntgenbilder gir et grunnlag for å stille en diagnose. Diagnosen sier noe om hvor stort behovet er for tannregulering, og hvilken refusjon (økonomisk støtte) man får på behandlingen fra Helfo.

Velg riktig behandling

Videre snakker vi litt om tidspunkt for behandling, type behandling, lengde på behandling og kostnader. Det avgjøres om pasienten er klar for behandling eller om det er gunstig å avvente behandlingsstart med tanke på vekstforandringer og tannfrembrudd.

Profesjonell gjennomføring

For de pasienter som er klar for og ønsker behandling, avtales det en ny time. Det blir da tatt kliniske fotos og avtrykk av tennene som brukes til behandlingsplanlegging. Det utarbeides en skriftlig behandlingsinformasjon med diagnose, behandlingsforslag og et honoraroverslag. Dette sendes de foresatte sammen med time for å sette på apparatur.

Ta kontakt for mer info

Ta kontakt med oss i Privattannlegene og møt oss for en gjennomgang, gode råd og eventuelt en tilrettelagt behandling og oppfølging. Vi holder til i Farmanns gate i Fredrikstad sentrum. Vi har særlig besøkende fra Fredrikstad, Hvaler, Råde og Sarpsborg som benytter vår kompetanse på tannregulering.

Du kan ringe oss i kontortid på 69 31 25 27 eller sende oss e-post: resepsjon@privattannlegene.no